ไม่รู้จักทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ไม่มีความหมาย

ใครจะทำบุญสุนทาน ใครจะทำอะไร ใครจะให้อะไรแก่ใคร ควรจะคิดถึงพ่อถึงแม่เป็นอันดับหนึ่ง อย่าปล่อยให้พ่อแม่ต้องลำบากยากเข็ญ

ไปทำบุญแต่ที่อื่นไม่รู้จักทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ไม่มีความหมายเพราะเราเป็นผู้แล้งน้ำใจต่อพ่อต่อแม่ ขาดความกตัญญูกตเวที

ความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานให้เกิดคุณงามความดี คนที่จะรู้จักว่าผู้อื่นดีได้ก็ต้องรู้จักว่าพ่อแม่ตัวเองดีกว่าใครทั้งหมด

พ่อแม่ถึงจะเป็นขี้เหล้าเมายาเล่นการพนันเป็นนักเลงโต

ศักดิ์ศรีของความเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังมีอยู่โดยสมบูรณ์ ไม่ขาดตกบกพร่อง

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วัดป่าสาลวัน นครราชสีมา

เหตุเกิดในวงการกรรมฐาน พระไพศาล วิสาโล

ในอดีตนั้นถือกันว่าสมาธิภาวนา หรือการทำกรรมฐานเป็นเรื่องของสงฆ์ ส่วนฆราวาสนั้นปฏิบัติธรรม ด้วยการให้ทานและรักษาศีลก็พอแล้ว แม้จนทุกวันนี้เราก็ยังเห็นฆราวาสเข้าวัดเพื่อ “ทำบุญ” เป็นส่วนใหญ่ แต่แบบแผนดังกล่าวดูเหมือนจะจำกัดเฉพาะชาวพุทธไทย เอกลักษณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ชัด เมื่อไปเยือนวัดในยุโรปหรืออเมริกา ที่มีชาวพุทธหลายเชื้อชาติ ให้ความศรัทธานับถือ ในขณะที่ชาวพุทธไทย นิยมมาถวายอาหารแก่พระสงฆ์ (แล้วก็ลากลับ) ชาวพุทธชาติอื่นโดยเฉพาะชาติตะวันตก กลับสนใจฟังธรรมะและทำสมาธิกันอย่างจริงจัง
Continue reading

Study Abroad in Australia at Central Plaza Suratthani by อ.สมนึก ชูสุวรรณ

ACE_082
แนะนำหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษ ระยะสั้น-ยาว ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดย Ace world education
http://www.aceworldedu.com

การรู้จักวางใจให้เป็นกลาง

การรู้จักวางใจให้เป็นกลาง คือไม่เพลิดเพลินยินดีเมื่อประสบสิ่งที่พอใจ และไม่รังเกียจผลักไสเมื่อประสบสิ่งที่ไม่พอใจ ภาษาโบราณเขาเรียกว่า ไม่ยินดีไม่ยินร้าย ใจที่วางไว้เป็นกลางๆ นี้แหละคืองานของสติ

ถ้าเราทำใจแบบนี้ได้ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา ใจเราก็เป็นปกติได้ ไม่หวั่นไหว หรือฟูแฟบ แม้มีทุกข์มากระทบก็ไม่กระเทือนถึงใจ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

เปลี่ยน wordpress ให้เป็นภาษาไทย

สำหรับหลายๆคนที่ใช้งาน wordpress อยู่แล้ว wordpress ของเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ อันเนื่องมาจากไฟล์ที่เพื่อนๆติดตั้ง wordpress เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว แต่บางคนไม่ถนัดภาษาอังกฤษและหาวิธีเปลี่ยนก็ไม่ได้วันนี้ผมจะมาบอกวิธีเปลี่ยน wordpress ให้เป็นภาษาไทยกัน มาเลยกันเลยครับ

แต่ถ้าใครที่ใช้ภาษาไทยแล้วไม่ชอบอยากใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า ก็แค่ ลบ folder languages ออกไปซะแล้วก็แก้ไขไฟล์ wp-config ไม่ให้มีคำว่า th แค่นี้ก็จะกลับมาเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมแล้วครับ

ที่มา: เปลี่ยน wordpress ให้เป็นภาษาไทย