การรู้จักวางใจให้เป็นกลาง

การรู้จักวางใจให้เป็นกลาง คือไม่เพลิดเพลินยินดีเมื่อประสบสิ่งที่พอใจ และไม่รังเกียจผลักไสเมื่อประสบสิ่งที่ไม่พอใจ ภาษาโบราณเขาเรียกว่า ไม่ยินดีไม่ยินร้าย ใจที่วางไว้เป็นกลางๆ นี้แหละคืองานของสติ

ถ้าเราทำใจแบบนี้ได้ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเรา ใจเราก็เป็นปกติได้ ไม่หวั่นไหว หรือฟูแฟบ แม้มีทุกข์มากระทบก็ไม่กระเทือนถึงใจ

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>